انتقال یک واحد امور مشتریان مرکز مخابرات تهران

امور مشتریان مرکز مخابرات هفت تیر تهران به مرکز مخابرات شهید رجایی انتقال می یابد.

انتقال یک واحد امور مشتریان مرکز مخابرات تهران

امور مشتریان مرکز مخابرات هفت تیر تهران به مرکز مخابرات شهید رجایی انتقال می یابد.

 به نقل از مرکز مخابرات تهران، مشتریان تلفن ثابت مرکز مخابرات هفت تیر جهت انجام امور مخابراتی از این پس باید به مرکز مخابرات شهید رجایی مراجعه کنند.

در راستای تجمیع مراکز مخابراتی، امور مشتریان تلفن ثابت مرکز مخابرات هفت تیر با پیش شماره های ۸۸۳۰ الی ۸۸۳۴، ۸۸۸۱ الی ۸۸۸۴، ۸۸۸۶، ۸۸۱۴ ،۸۸۲۰، ۸۸۴۹، ۸۸۵۹، ۸۸۳۸ و ۸۶۰۷ از تاریخ ۲۰ مهر ماه به مرکز مخابرات شهید رجایی منتقل می شود.

از شهروندان و مشتریان در محدوده مرکز هفت تیر درخواست می شود جهت انجام تمامی امور مخابراتی به مرکز مخابرات شهید رجایی به آدرس خیابان کریم خان زند، بعد از چهارراه حافظ، خیابان گلابی، مرکز مخابرات شهید رجایی مراجعه کنند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه