ایجاد زیرساخت از طریق شتاب دهنده های صادراتی ICT

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بازار سازی و ایجاد زیرساخت از طریق شتاب دهنده های صادراتی برای صادرات فناوری اطلاعات خبر داد.

 ایجاد زیرساخت از طریق شتاب دهنده های صادراتی ICT

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بازار سازی و ایجاد زیرساخت از طریق شتاب دهنده های صادراتی برای صادرات فناوری اطلاعات خبر داد.

 ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر از بازار سازی و ایجاد زیرساخت از طریق شتاب دهنده های صادراتی برای صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.

هاشمی توضیح داد: توسعه صادرات فاوا راهبردهای کلان برنامه ششم توسعه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بازار سازی و ایجاد زیرساخت های مناسب از طریق ایجاد شتاب دهنده های صادراتی را در دستور کار معاونت قرار دادیم.

وی تاکید کرد : از پیشنهادات کنشگران و فعالین این حوزه استقبال می‌کنیم.