همکاری پژوهشگاه ICT با سازمان فناوری اطلاعات کلید خورد

وزیر ارتباطات به دنبال اقدام مشترک پژوهشگاه ICT با سازمان فناوری اطلاعات، بر جدیت پیگیری آن تاکید کرد.

همکاری پژوهشگاه ICT با سازمان فناوری اطلاعات کلید خورد

وزیر ارتباطات به دنبال اقدام مشترک پژوهشگاه ICT با سازمان فناوری اطلاعات، بر جدیت پیگیری آن تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ICT در اقدامی مشترک با سازمان فناوری اطلاعات ایران، مواردی مانند پیگیری و اجرایی شدن پروژه های مشترک را در راستای توسعه IT در کشور، مقرر کردند.

بر این اساس، همکاری پیرامون اصلاح روش‌ها و توسعه همکاری و همگرایی بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران با طرح سرفصل هایی، مورد تاکید قرار گرفت.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در واکنش به این اقدام مشترک، خواستار جدیت پیگیری برای تداوم و اجرایی شدن آن موارد شد.