کنفرانس ملی تشعشعات فضایی برگزار می شود

چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی، اردیبهشت ماه ۹۹ در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای برگزار می شود.

کنفرانس ملی تشعشعات فضایی برگزار می شود

چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و کمیته دائمی تشعشعات فضایی، دوم و سوم اردیبهشت ماه ۹۹ در تهران برگزار می شود.

این همایش علمی با محوریت شناسایی، سنجش و آشکارسازی تشعشعات فضایی، اثرسنجی تشعشعات فضایی، راهکارهای حفاظت، مقاوم سازی و کاهش آسیب پرتویی، زیست پرتویی فضایی و سیاست ها ، برنامه ها و راهبردها برگزار خواهد شد.

ارسال مقالات به این کنفرانس آغاز شده و تا ۲۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت. ثبت نام شرکت در این کنفرانس نیز از ۱۵ بهمن ماه آغاز می شود. در همین حال اعلام نهایی پذیرش مقالات ۲۸ اسفنماه و آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس نیز ۱۸ فروردین ماه اعلام شده است.

برگزاری کارگاههای جانبی در راستای محورهای کنفرانس از جمله برنامه های این رویداد است و مقالات برتر علاوه بر دریافت جوایز، در مجله علوم و فنون هسته ای و فصلنامه علوم و فناوری فضایی منتشر خواهند شد.

سازمان فضایی ایران، سازمان انرژی اتمی، وزارت ارتباطات، پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه ICT  از جمله حامیان این کنفرانس هستند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی