ابر رایانه های گوگل در راه است

گوگل قصد دارد قدرتمندترین پردازشگر کوانتومی دنیا را که قادر خواهند بود معماهای علمی را حل کنند که با نمونه‌های فعلی حل آن میلیاردها سال طول می کشد، بسازد.

ابر رایانه های گوگل در راه است

گوگل قصد دارد قدرتمندترین پردازشگرکوانتومی دنیا را بسازد. این شرکت هم اکنون مشغول آزمایش پردازشگر کوانتومی است که دو برابر قدرتمندتر از تراشه های معرفی شده است. گوگل ادعا می‌کند این پردازشگر تا پایان ٢٠١٧ آماده خواهد شد.


به گزارش ایتنا از مهر، اگر این تلاش موفقیت‌آمیز باشد، رایانه‌ها قادر خواهند بود معماهای علمی را حل کنند که حل آن با نمونه‌های فعلی به میلیاردها سال زمان نیاز دارد.

هسته رایانه‌های نوین کدهای دوگانه است که در نمونه‌های کنونی نیز استفاده می‌شود. ماشین‌ها از بیت‌هایی استفاده می‌کنند که ٠و١ هستند تا اطلاعات را پردازش کنند. رایانه‌های کوانتومی براساس «کوانتوم بیت‌های» ٠، ١ یا هر دوی آنها هستند. آنها بر قابلیت‌های عجیب برهم نهی کوانتومی تکیه دارند که در آن ذرات ریزتر از اتم در وضعیت نامنظم قرار دارند. درهمین راستا یکی از مشکلات مهم ساخت رایانه‌های کوانتومی نشان دادن برتری آنها بر رایانه‌های معمول است.

گوگل ادعا می کند تراشه ای با ٤٩کوانتوم بیت را تا پایان سال خواهد ساخت و به این ترتیب می توان اصل گفته شده را ثابت کند. هم اکنون آزمایشگاه هوش مصنوعی کوانتومی گوگل مشغول آزمایش پردازشگر ٢٠کوانتوم بیتی است که درصد خطای آن دو کوانتوم بیت از ٩٩.٥ درصد است. برای شکست دادن رایانه‌های معمول، خطای تراشه جدید باید دو کوانتوم بیت در ٩٩.٧ داشته باشد. قبل از ساخت رایانه کوانتومی باید میزان اشتباهات اصلاح شود.

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه