آپدیت جدید PUBG نقشه‌ای جدید به بازی خواهد افزود

بالاخره پس از چندین اجرای آزمایشی نقشه جدید PUBG به همراه بروزرسانی 6.1 در دسترس قرار گرفت. البته لازم به ذکر است که این بروزرسانی اکنون برای پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شده و در دسترس است.

آپدیت جدید PUBG نقشه‌ای جدید به بازی خواهد افزود

این نقشه با نام Karakin با حالتی بیابانی که دارد را می‌توان کوچکترین نقشه PUBG نامید. ابعاد این نقشه نیز معادل 2x2 کیلومتر  معادل نصف نقشه Sanhok با ابعاد 4x4 خواهد بود و درنتیجه این امر تعداد بازیکنان در آن محدود به 64 است.

نقشه Karakin بخشی از شمال آفریقا است که ابزار و مکانیزم‌های خاص خود را به همراه دارد، برای مثال بمباران شدن مناطق تصادفی در بازی باعث خواهد شد که بازیکنان ناچار به خروج از پناهگاه‌ها شوند و در پی آن درگیری‌ها بیش از پیش شود. از طرفی دیگر این اولین نقشه در PUBG است که در اواسط بازی دچار تغییرات می‌شود و حالت تخریب‌پذیری متفاوتی نیز دارد. برای مثال می‌توان بعضی از دیوارها یا سقف‌ها را به وسیله بمب‌ها تخریب کرد. 

آپدیت جدید PUBG نقشه‌ای جدید به بازی خواهد افزود