امضای توافق نامه بین شرکت زیرساخت و پژوهشگاه فضایی

در پی توافقنامه همکاری بین شرکت ارتباطات زیرساخت و پژوهشگاه فضایی ایران، ارتباطات مورد نیاز زیرساختی توسط بالن‌های مخابراتی تامین می شود.

امضای توافق نامه بین شرکت زیرساخت و پژوهشگاه فضایی

به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، توافقنامه همکاری بین شرکت ارتباطات زیرساخت و  پژوهشگاه فضایی ایران منعقد شد.

عباس سلمانی‌زاده معاون اجرایی پژوهشگاه فضایی ایران در این باره گفت: این توافقنامه‌ برای توسعه همکاری‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دو طرف منعقد شده است.

وی افزود: در راستای تشریک منابع و استفاده از زیرساخت‌ها و تجارب موجود در پژوهشگاه فضایی ایران، برای ارائه خدمات مشاوره و انجام امور نظارتی و همکاری به منظور تحقق خدمات فنی و مهندسی شرکت ارتباطات زیرساخت و ایجاد یک چارچوب نظام‌مند برای گسترش و توسعه همکاری‌ها، این توافقنامه منعقد شده است.

معاون اجرایی پژوهشگاه فضایی ایران در خصوص موضوع توافق‌نامه گفت: ارائه خدمات مشاوره، انجام امور نظارتی در زمینه‌های کسب فناوری، طراحی و ساخت و راه‌اندازی پروژه‌های مورد نیاز شرکت زیرساخت از جمله موضوعات مورد توافق است.

وی افزود: از دیگر موضوعات مورد توافق، طراحی و ساخت و مشاوره و آموزش در زمینه تامین ارتباطات توسط بالن‌های مخابراتی بنا به نیاز شرکت ارتباطات زیرساخت است.