۶۷ درصد روستاهای سمنان زیر پوشش پهن باند هستند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان با اشاره به وضعیت ارتباطات مناطق محروم گفت: در حال حاضر ۶۷ درصد روستاهای استان تحت پوشش اینترنت پهن باند است.

۶۷ درصد روستاهای سمنان زیر پوشش پهن باند هستند

سید یاسر حسن‌پور با اشاره به اینکه ارائه خدمات ارتباطی و تحقق دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین رویکردهای این نهاد است، اظهار داشت: در حال حاضر ۶۷ درصد روستاهای استان سمنان تحت پوشش اینترنت پهن باند است.

وی بابیان اینکه جاده سمنان به مهدی‌شهر و بالعکس از ظرفیت فنّاوری ۳ جی و ۴ جی به‌واسطه نزدیکی این جاده به شهر برخوردار است، افزود: پایه و اساس جاده‌ای اصلی استان غیر از جاده حرم تا حرم بر مبنای فنّاوری ۲ جی است.

۸۵ درصد جاده حرم تا حرم در استان سمنان دارای فنّاوری ۳ جی و ۴ جی است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان تصریح کرد: در موارد خاصی مثل شهرهایی که از فنّاوری ۳ جی و ۴جی برخوردار هستند و به جاده اصلی نزدیک است باعث می‌شود این مسیر نیز مجهز به فنّاوری مذکور می‌شود.

حسن‌پور با اشاره به اینکه ۸۵ درصد جاده حرم تا حرم در استان دارای فنّاوری ۳ جی و ۴ جی است، خاطرنشان کرد: این  جاده از ابتدای ایوانکی تا انتهای حوزه استان سمنان بعد از عباس‌آباد میامی را پوشش می‌دهد.

وی اضافه کرد: مابقی جاده‌های اصلی استان سمنان تعهد پروانه‌ای برای اینترنت پهن باند سیار ندارند و فقط پوشش تلفن سیار در تمامی مسیرهای اصلی برقرار است.

وجود ۱۴۵۱ سایت تلفن همراه در استان سمنان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان با تأکید بر اینکه سه اپراتور در سطح استان پوشش دهی دارد و خدمات ارائه می‌کند، یادآور شد: درمجموع یک هزار و ۴۵۱ سایت تلفن همراه در سطح استان وجود دارد.

حسن‌پور گفت: از مجموع این سایت‌ها ۵۷۱ مورد ۲ جی، ۴۷۵ مورد ۳ جی و ۴۰۵ مورد ۴ جی است که بستر ارتباطات را  در سطح استان فراهم می‌کنند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه