معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ضرورت توسعه دولت الکترونیک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود

شست کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و اعضای این کمیته برگزار شد.

ضرورت توسعه دولت الکترونیک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود

به گزارش بازار به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، غلامرضا پناه، معاون توسعه مدیریت و منابع  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اهمیت توسعه دولت الکترونیک گفت: با توجه به شرایط کرونا، ضرورت توسعه دولت الکترونیک بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

وی اجرای این طرح را در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی موفقیت آمیز دانست و از اقدامات انجام شده در این حوزه تقدیر کرد.

سید جواد رضوی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد، تجهیز و استاندارد سازی مرکز داده در این وزارتخانه در راستای گسترش دولت الکترونیک تاکید کرد.

دبیرکمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت وظایف و ماموریت های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای برقراری عدالت در میان ذی نفعان و تهیه سامانه های جامع و بانک های اطلاعاتی اشاره کرد.

رضوی گفت: سامانه جامع روابط کار، سامانه ملی اشتغال ایرانیان LMIS، سامانه جامع و هوشمند تعاون، بانک اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان  از جمله این سامانه ها به شمار می رود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از طریق، این سامانه ها بستر مناسب جهت تسریع و تسهیل دریافت خدمات به صورت یکپارچه فراهم می شود.

در این نشست، بر حضور نمایندگان متناظر کمیته توسعه دولت الکترونیک در سازمانهای تابعه و ارائه گزارش در این حوزه تاکید شد.

  • برچسب‌ها

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه