فناوری‌های دیجیتال

حکمرانی جهانی فناوری‌های دیجیتال

پویایی‌های انقلاب صنعتی چهارم این موضوع را پیش می‌کشد که سیستم‌های حکمرانی به‌طور کلی در ارایه آنچه مورد نیاز جامعه امروز است از لحاظ کمینه کردن ریسک‌ها و هزینه‌ها و همزمان بیشینه کردن فرصت‌ها و منافع، ناکام مانده‌اند.

حکمرانی جهانی فناوری‌های دیجیتال

این موضوع در همه سطوح از جمله سطح جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی و در بخش‌های مختلف اعم از بخش عمومی، در میان کسب و کارها، در بخش رسانه و حتی در درون جامعه مدنی صادق است. نهادهای حکمرانی دولتی و خصوصی از قبیل نهادهای استانداردسازی، با فشارهای موجود برای ارايه حکمرانی سودمند آشنا هستند و خیلی از آنها هم به این موضوع، پاسخ درخور می‌دهند. با این وجود، آنها در مواجهه با چالش‌هایی از جمله چالش‌هایي مانند موانع همکاری، شکاف در چشم‌انداز حکمرانی، منافع واگرا و انگیزه‌های متعارض هستند.

در نتیجه در سراسر دنیا، رویکردهای حکمرانی که با فناوری‌های در حال ظهور پیوند خورده‌اند، از جنبه میزان توسعه نهادی و تنوع در فرایندها بسیار متغیر هستند و امروزه یک نوع فقدان پیوستگی و انسجام و یکپارچگی بین این رویکردها وجود دارد از جمله از دو زاویه زیر:

1. عمودی؛ بین لایه‌های مختلف دولت، شرکت‌ها یا کنترل‌های سازمانی

2. افقی؛ بین کشورها، رشته‌های تخصصی، بخش‌های اداری و حوزه‌های فناورانه

تنوع و دگرگونی در سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها می‌تواند ناشی از تفاوت‌های فرهنگی یا به‌طور خیلی ساده، انعکاسی از تنوع راهبردها و رویکردها باشد. هیچ‌کدام از این‌ها الزاما مشکل‌آفرین نیستند. با این وجود، برخی موضوعات مهم حکمرانی در زمینه فناوری‌های در حال ظهور مانند قابلیت تعامل، حریم خصوصی، دسترسی و شمول آحاد افراد جامعه، اشتغال و پایداری، وجود دارند که در آنها منافع مشترک و مکانیسم‌هاي (ساز و کارهای) موجود را می‌توان برای ایجاد نُرم‌هاي (هنجارهای) جهانی استخراج کرد.

همچنین در سطح فناوری، اقدامات و ابتکارات نویدبخشی مشاهده می‌شود که ائتلاف‌هایی از کُنشگران، از سطوح ملی، فراملی و جهانی در حال شتاب بخشیدن به توسعه ایمن و در برگیرنده همه آحاد جامعه در خصوص فناوری‌های در حال ظهور، مانند هوش مصنوعی، ابزار دقیقِ پزشکی، پهبادها، اینترنت اشیا، خودروهای خودران و سیستم‌های مبتنی بر بلاک‌چین( دفتر توزیع شده) هستند.

با این حال، تعداد بسیار محدودی فرایندهای قانونی، دقیق و متناسب و دارای ذی‌نفعان چندگانه، وجود دارند که از به اشتراک‌گذاری (هم‌رسانی) ایده‌ها، نوآوری‌ها و آموخته‌ها و درس‌های مرتبط با حکمرانی در جهت ترویج همزمان پیوستگی عمودی و افقی، حمایت می‌کنند. به منظور حرکت به جلو، ذی‌نفعان مختلف نیاز است که اقدامات زیر را با فوریت انجام دهند.

 

 فناوری‌های دیجیتال

*چارچوب‌های حکمرانی فناوری

پنج پرسش روشنگر زیر برای ایجاد یک تصویر واضح، از چشم‌انداز حکمرانی، مفید هستند:

 فناوری‌های دیجیتال

 

*نقش دولت‌ها

دولت‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند؟

- پذیرش یک ذهنیتِ دیجیتال چابک

- سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها و رهبری دیجیتال، درون دولت

- ایجاد محیط و جوی مناسب برای آزمایش و تست سیاست‌های فناوری

- دولت باز برای ذی‌نفعان جدید

- تفکر و همکاری بین‌المللی

منبع: تلخیص ( گزارش مجمع جهانی اقتصادو 2019(

)  Global Technology Governance  by  WEF,2019 )