نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، با حضور ۱۰ تیم استارتاپی، آغاز شد.

دکتر حسن بولوردی مدیرعامل «ایرانسل‌لبز» در این مراسم، نوآوری را در وهلۀ اول، کلیدی برای حل مشکلات و چالش‌ها و ارائه خدمات بهتر به مشترکان و در وهلۀ دوم به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار برشمرد و با اشاره به رشد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی گفت: عمدۀ سهم این رشد، مربوط به اپراتورها و اکوسیستم استارتاپی بوده است.

نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، با حضور ۱۰ تیم استارتاپی، آغاز شد.

مهندس محمد خلج عضو هیأت‌مدیرۀ «ایرانسل‌لبز» و مدیرعامل اسنپ نیز گفت: ایرانسل سابقۀ خوبی در حمایت از استارتاپ‌ها دارد و ارتباط زنده با اکوسیستم استارتاپی و تجربۀ موفقی که در سرمایه‌گذاری روی اسنپ به عنوان بزرگترین استارتاپ ایران داشته است، می‌تواند موجب حمایت مؤثرتر از تیم‌های استارتاپی شود.

 نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، از ۱۶ تا ۱۸ آبان ماه، با حضور ۱۰ تیم استارتاپی برگزار می‌شود. همچنین در روز یکشنبه، داوری نهایی و اختتامیۀ نوآوردگاه، با حضور و سخنرانی «دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل»، برگزار می‌شود.

 اطلاعات بیشتر:
https://irancell.ir/b/16074/b