شعر با هوش

هوش مصنوعی شعر می‌سراید!

 گوگل با توسعه یک سیستم هوش مصنوعی، به کاربران در سرودن شعر کمک می‌کند.

هوش مصنوعی شعر می‌سراید!

گوگل به تازگی ابزاری به نام «شعر با شعر» (Verse by Verse) ارائه کرده که به کاربر کمک می‌کند تا شعر زیبایی بسراید. آخرین پروژه آزمایشی این شرکت که شعرنویسی با هوش مصنوعی است، پیشنهادهایی با شیوه شعرنویسی مشهورترین شاعران آمریکایی به کاربران ارائه می‌کند. کاربر می‌تواند سه شاعر را انتخاب کند تا از آنها الهام بگیرد. پس از انتخاب شاعران و ساختار شعر، ابزار هوش مصنوعی گوگل از کاربر می‌خواهد تا مصرع اول شعر را بنویسد. در مرحله بعد هوش مصنوعی گزینه‌های مختلفی را به او پیشنهاد می‌کند. البته این ابزار کاربر را مجبور نمی‌کند حتما از پیشنهادهایش استفاده کند. او می‌تواند آنها را دستکاری یا رد کند. هدف این ابزار، الهام‌بخشی به کاربران است و در واقع یک شعر کامل را به جای او نمی‌نویسد. مهندسان گوگل برای ساخت این ابزار مجموعه بزرگی از اشعار کلاسیک را در سیستم بارگذاری کردند.

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3714458