رنگ ترافیکی

اختراعی برای ایمنی جاده‌ها و رانندگی در شب

 یک مخترع خرم‌آبادی می‌گوید: با استفاده از رنگ ترافیکی خود شارژشونده پایدار آبگریز، می‌توان در شب بدون نور چراغ‌های کنار جاده، رانندگی کرد.

اختراعی برای ایمنی جاده‌ها و رانندگی در شب

حمید جعفری‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: رانندگان هنگام رانندگی در جاده‌هایی که به علائم هشدار دهنده ایمنی کافی مجهز نیستند، توجه خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: این امر منجر به کاهش ناگهانی سرعت خودرو در جاده‌های اصلی می‌شود که ممکن است تصادفات را به دنبال داشته باشد.

جعفری‌نیا افزود: با توجه به مشکلات فوق رهنمودهای ایمنی مخصوصاً در شب، یک رنگ ترافیکی جاده‌ی پایدار، آبگریز و شارژشونده برای رفع نقاط ضعف و نقایص جاده تهیه شد.

این مخترع خرم‌آبادی تصریح کرد: امکان فرمول‌بندی رنگ ‌ترافیکی بدست آمده برای کاربرد احتمالی در جاده‌ها بررسی شد که فرمولاسیون ماده‌ی حصول شده را می‌توان بر روی سطح سرعت‌گیرهای داخلی و همچنین در جاده‌های آسفالته برون شهری اعمال کرد.

وی افزود: با اجرای ماده‌ی حاصل شده‌، نه‌تنها می‌توان از مصرف زیاد برق در چراغ‌های آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها جلوگیری کرد، بلکه آمار تصادفات نیز به حداقل می‌رسد.

جعفری‌نیا افزود: در حقیقت، انرژی نور طبیعی که ترکیبی از اشعه‌های مختلف در طول روز است می‌تواند توسط فرمول رنگ ترافیکی فوق جذب شده، ذخیره شده و در شب تابش شود.

وی تصریح کرد: این کار باعث می‌شود جاده بیشتر در معرض دید رانندگان قرار بگیرد.