پایان کار پارس آنلاین، خرید غول اینترنتی ایران توسط های وب

پارس آنلاین به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های اینترنتی ایران به زیر پرچم های‌وب رفت.

پایان کار پارس آنلاین، خرید غول اینترنتی ایران توسط های وب

 

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال دو شرکت های وب و پارس آنلاین با تجمیع فعالیت ها، شبکه و دارایی های خویش در قالب شرکت های وب به ارتقای بهروری و توسعه روزافزون، دسترس به خدمات ارتباطی کشور شتاب بخشیدند.

به گزارش روابط عمومی های وب این اقدام به منظور تحقق بخشیدن به برنامه های اعلامی آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر شفاف سازی بازار و تشویق اپراتورهای غیر دولتی برای استفاده از ظرفیت های بازارهای مالی به ویژه از طریق  حضور در بورس صورت گرفته است.

در پی حضور موفق شرکت های وب در بازار بوس و اوراق بهادار تهران و زمینه رشد پایدار و رقابت پذیری این صنعت در ابعاد ملی و بین المللی برای نخستین بار در صنعتICT کشور  این تصمیم اتخاذ شده است.

لازم به ذکر است اثرات این توافق بر سهام شرکت  های وب در آینده نزدیک مشخص و طی یک کنفرانس مطبوعاتی به آگاهی عموم خواهد رسید