تمدید گواهینامه استاندارد ISO9001:2015 بدون عدم انطباق

در مسیر تعالی آسیاتک و برای دومین سال پیاپی روی داد؛ شرکت انتقال داده های آسیاتک برای دومین سال پیاپی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از شرکت TUV NORD آلمان بدون عدم انطباق شد.

تمدید گواهینامه استاندارد ISO9001:2015 بدون عدم انطباق

در مسیر تعالی آسیاتک و برای دومین سال پیاپی روی داد؛

شرکت انتقال داده های آسیاتک برای دومین سال پیاپی موفق به تمدید گواهینامه استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ از شرکت TUV NORD آلمان بدون عدم انطباق شد.

به گزارش روابط عمومی آسیاتک این شرکت در سال ۱۳۹۵ با وجود ارتقاء ورژن استاندارد از ۲۰۰۸ به ۲۰۱۵ توانست بدون دریافت عدم انطباق موفق به تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ شود. در ممیزی سال ۱۳۹۶ نیز با وجود توسعه کسب و کارهای جدید، آسیاتک بار دیگر موفق به تمدید گواهینامه مذکور بدون دریافت عدم انطباق گردید.

این گزارش می افزاید شرکت آسیاتک در مسیر تعالی خود علاوه بر استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و استانداردهای موثر بر رضایت مشتری هدف بعدی خود را در تعمیق فرآیندها قرار داده است.

این مهم با قراردادن اهدف استراتژیکی همچون حصول اطمینان از پیاده سازی نظام مند و موثر فرایندهای سازمانی، همانند فرهنگ سازی برای مشارکت بیشتر واحدها، خود کنترلی در شناسایی عدم انطباق، صدور اقدام اصلاحی و تعریف پروژه های بهبود روی می دهد.

در این راستا همچنین آسیاتک هر ساله اقدام به انجام فرآیند ارزیابی زنجیره ارزش نمایندگان خود بر اساس الگوی جایزه کیفیت آسیاتک ( AQA ) نموده و اهدافی از جمله ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات، تفکر بهبود مستمر در عملکرد، ارتقاء ادبیات مدیریتی نمایندگان و وجود زبان مشترک بین ایشان و آسیاتک را دنبال می کند.

در پایان گفتنی است شرکت آسیاتک در ارزیابی منتهی به سال ۱۳۹۵ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، موفق به کسب عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور شد.