حذف ویز توسط تاکسی های آنلاین

موضوع دسترسی تاکسی‌های آنلاین به اطلاعات تلفن رانندگان اخیرا چالش‌هایی ایجاد کرده است.

حذف ویز توسط تاکسی های آنلاین

 محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا درباره الزام حذف اپلیکیشن ویز از سوی شرکت‌های اینترنتی حمل و نقل، اعلام کرده: نحوه اقدام شرکت‌های تاکسی آنلاین برای اعمال دستور قضایی جای بررسی دارد. موضوع نحوه اجرای دستور قضائی توسط شرکت‌های تاکسی آنلاین را به صورت حقوقی بررسی خواهیم کرد.

وی درباره اصل موضوع انسداد این برنامه، توضیح داده: حکم انسداد این برنامک یک سال پیش توسط یکی از قضات مشهد صادر شده و دلیل آن هم سهامداران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده  است.

علاوه بر این، موضوع دسترسی تاکسی های آنلاین به اطلاعات تلفن رانندگان، اخیرا به عنوان یک چالش حریم شخصی مطرح شده است. برخی این اقدام را نخستین تجربه قانونی در دسترسی به اطلاعات تلفن همراه شهروندان در ایران می‌دانند.

منبع: فارس

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه