ظرفیت اینترنت 30 برابر می شود

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه، ظرفیت ترانزیت پهنای باند اینترنت بین الملل از مسیر ایران به ۳۰ برابر رقم فعلی می رسد.

ظرفیت اینترنت 30 برابر می شود

صادق عباسی شاهکوه  با اشاره به تکالیف شرکت ارتباطات زیرساخت مطابق با برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: برمبنای این تکالیف، باید شرکت ترانزیت ارتباطات بین الملل تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اساسنامه این شرکت در حال آماده سازی نهایی است، افزود: مطابق با دستور وزیر ارتباطات، ظرف یکماه آینده اساسنامه شرکت ملی ترانزیت ارتباطات برای ارائه به هیات دولت آماده می شود تا در هیات دولت به تصویب برسد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه شرکت زیرساخت نیز در شرکت ترانزیت بین الملل به عنوان سهامدار حضور خواهد داشت، ادامه داد: اما اینکه به چه نسبت و به چه شکلی در این موضوع مشارکت داشته باشد، پس از تصویب نهایی اساسنامه مشخص خواهد شد.

عباسی شاهکوه تصریح کرد: در کنار این اقدام، موضوع افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات نیز به موازات در حال پیگیری است که این موضوع نیز به شرکت ارتباطات زیرساخت در برنامه ششم، تکلیف شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل از مسیر ایران باید به ۳۰ ترابیت برثانیه برسد، گفت: هم اکنون این ظرفیت کمتر از یک ترابیت است و باید به ۳۰ برابر رقم فعلی افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: برمبنای این تکلیف، هفته گذشته با امضای قراردادی ۵۰ درصد افزایش ظرفیت ترانزیت معادل ۳۰۰ گیگابیت داشتیم اما برای تسریع در تحقق این هدف، باید شرکت مستقلی با تمرکز بر موضوع ترانزیت دیتا شکل گیرد. با این وجود تا زمان تاسیس این شرکت، تکلیف محول شده به زیرساخت برای افزایش ظرفیت ترانزیت پهنای باند، معطل نمی ماند.

منبع: مهر