وزیر ارتباطات از کسب و کارهای اینترنتی رونمایی کرد

در تصویر زیر پست اینستاگرامی محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات درباره آمار کسب و کارهای اینترنتی در کشور با دسته بندی استانی را می بینید.

وزیر ارتباطات از کسب و کارهای اینترنتی رونمایی کرد