مغز انسان پیچیده‌تر از "ابر کامپیوترها"

آیا به این فکر کرده‌اید که چرا با وجود این که مغز ما از یک ابرکامپیوتر پیچیده‌تر است اما هنوز برای حل یک مساله ریاضی ساده با خودمان کلی کلنجار می‌رویم.

مغز انسان پیچیده‌تر از

"چرا مغز انسان هوشمندتر از کامپیوتر است؟"  این سوال ابتدا در سایت «کورا»، محلی برای کسب و به اشتراک گذاشتن دانش، مطرح شد. در سایت کورا افراد می‌توانند سوال‌های خود را مطرح کنند تا بقیه مردم به آنها جواب بدهند. بدین ترتیب کاربران می‌توانند از هم یاد بگیرند، از تجربه‌های هم استفاده کنند و دنیا را بهتر درک کنند.
به گزارش عصر ارتباط، درواقع این آیوش شارما، لیسانس مهندسی رباتیک از دانشگاه نورث‌وسترن، بود که سوال «می‌دانیم که مغز انسان از یک ابرکامپیوتر پیچیده‌تر است اما چرا هنوز برای حل یک مسئله ریاضی ساده در ذهنمان کلی تلاش می‌کنیم؟» را در کورا نوشت.
البته شارما جوابی هم برای این سوال داشت: «جواب این سوال را از دیدگاه علم رباتیک می‌دهم. در حالی که روی مشکلات ظاهرا بی‌اهمیتی کار می‌کردم، آرام آرام متوجه نحوه کارکرد مغز انسان شدم.»
کارهای ساده‌ای مانند تا کردن لباس‌های تازه شسته شده، چنان به نظر ما ساده می‌آید که در هنگام انجام دادنشان حتی نیازی به فکر کردن هم نداریم. اگر همین کار را به یک کامپیوتر محول کنیم حداقل چند ساعت طول می‌کشد تا این کار انجام دهد. البته کامپیوترها تنها می‌توانند پارچه‌های مستطیل شکل را تا بزنند پس تا کردن لباس‌هایی با اشکال نامنظم برای کامپیوترها غیرممکن است.

مغز ما یک کامپیوتر عظیم یادگیری است که سیم‌کشی آن مناسب با کارهایی است که برای بقای انسان ضروری به شمار می‌رود. بدون شک مغز ما مسائل ریاضی پیچیده‌ای را انجام می‌دهد، برای مثال می‌توان به دویدن و قدم زدن اشاره کرد. ریاضی مورد نیاز برای حل مساله بهینه‌سازی حرکت دوطرفه برای یک کامپیوتر معمولی بسیار دشوار است اما برای انسان بسیار ساده است. مغز ما در محاسبه این مسائل چنان سریع عمل می‌کند که ما حتی نیاز ندارم برای لحظه‌ای به آن فکر کنیم.
اگر مغزتان را طوری عادت بدهید که مسائل عددی ریاضی یا وظایف عددی دیگر را حل کند، به‌راحتی می‌توانید سریع‌ترین کامپیوترها را نیز شکست بدهید. مغز انسان وظیفه اداره یک بدن پیچیده و کنترل بر آن را به صورت شبانه روزی برعهده دارد اما با این حال می‌تواند مسائل محاسباتی را نیز حل کند.
بسیاری از انسان‌ها مغز خود را طوری آموزش می‌دهند که قادر به محاسیه مسائل ریاضیاتی باشد؛ درواقع قبل از اختراع ماشین حساب برقی، محاسبه‌گری یک شغل حرفه‌ای به شمار می‌رفت.