ساخت جوهرهای زنده!

محققان نوعی هیدروژل با پرینتر سه‌بعدی ساخته‌اند که نسبت به برخی مواد شیمیایی عکس العمل نشان می‌دهد، به همین دلیل به آن لقب تاتوی زنده را داده اند.

ساخت جوهرهای زنده!

محققان MIT نوعی جوهر از هیدروژل با پرینتر سه‌بعدی ساخته‌اند که قابلیت حس و عکس‌العمل به محرک‌ها را دارد. آنها به این هیدروژل لقب تاتوی زنده داده‌اند.

به گزارش عصر ارتباط، این هیدروژل حاوی باکتری‌هایی است که به طور ژنتیکی طوری برنامه‌ریزی شده‌اند. هنگامی که این هیدروژل با مواد شیمیایی خاصی تماس می‌یابد، روشن می‌شود و به همین دلیل می‌توان از آن به عنوان حسگر زنده استفاده کرد.

محققان برای نمایش قابلیت‌های این جوهر آن را به شکل یک درخت چاپ کردند. هر بخش از درخت حاوی باکتری‌های مختلفی بود که نسبت به مواد شیمیایی خاصی واکنش نشان می‌داد. سپس مواد شیمیایی مختلفی را روی دست فردی اسپری کردند و جوهر چاپ‌شده را روی دست او چسباندند. پس از تماس با مواد شیمیایی بخش‌های مختلف درخت با رنگ‌های فلورسنت درخشیدند.

به اعتقاد محققان می‌توان از این تاتوی زنده برای برنامه‌ریزی حسگرهای زنده استفاده کرد تا نشانگرهای زیستی التهابی یا ویروس‌های قابل هضم را بررسی کرد که در معده وارد می‌شوند.