هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

لپ تاپ یا فرشته ی نجات ؟!

لپ تاپ یا فرشته ی نجات  !

استیو فراپیر، یکی از مسافرانی بود که در زمان اغاز تیراندازی تروریست اسلحه به دست در داخل ترمینال 2 این فرودگاه بین المللی فلوریدا حضور داشت.

در جریان این حمله حداقل 5 نفر کشته شدند و شش نفر دیگر نیز زخمی گردیدند. بیش از 40 نفر دیگر نیز به علت ترس ناشی از تیراندازی ها و هجوم جمعیت دچار جراحاتی شده اند.

پلیس مظنون 26 ساله این حملات که استبان سانتیاگو نام دارد را دستگیر کرده است. تحقیقات از وی برای شناسای انگیزه اش از حملات مذکور ادامه دارد.

آقای فراپیر که به خاطر برخورد گلوله به لپ تاپش زنده مانده می گوید در انتظار دریافت چمدانش بوده که ناگهان تیراندازی آغاز می شود. به گفته وی صدای تیراندازی سکوت محوطه را از بین می برد. او بلافاصله بر روی زمین دراز می کشد و کوله اش را از پشتش آویزان می کند. سپس حس می کند که چیزی به پشتش اصابت کرد و در انجا گیر کرد.

پس از پایان حادثه و زمانی که وی برای کنترل سلامتی خود به دستشویی می رود متوجه می شود که گلوله ای در لپ تاپش گیر کرده است. وی کوله خود را برای تحقیقات در اختیار اف بی آی قرار داده است.

درج دیدگاه

بررسی بازی