بازسازی نقاشی مونالیزا با دی.ان.ای

محققان دانشگاهی با استفاده از دی.ان.ای نقاشی مونالیزا را در مقیاس نانو بازسازی کردند.

بازسازی نقاشی مونالیزا با دی.ان.ای

محققان دانشگاه کل تک، کوچک‌ترین نسخه از تابلوی مونالیزا، شاهکار لئوناردوداوینچی را در ابعاد ۰.۵ میکرومترمربع ساخته اند. به عبارت دیگر این تصویر به اندازه یک باکتری ای کولای است.

به گزارش عصر ارتباط، محققان این دانشگاه  برای ساخت این تصویر از روشی به نام «اوریگامی دی ان ای» استفاده کردند که در آن رشته‌های دی ان ای دستکاری می شوند تا به شکل دلخواه تا شوند و در مکان مناسب قرار گیرند.

این درحالی است که دی ان ای برای کدگذاری اطلاعات ژنتیک  موجودات زنده به کار می رود. اما یک بلوک ساختمان‌سازی شیمیایی ایده‌آل به حساب می‌آید.

درهمین راستا محققان کل تک نرم‌افزاری خلق کردند که با تکیه بر یک تصویر(مانند مونالیزا) آن را به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم و توالی دی ان ای لازم برای ساخت این جزییات را تعیین می‌کند.

 درمرحله بعد بخش‌های کوچک را باید در یک سازه کنار هم قرار داد تا تصویر نهایی بازسازی شود. برای این منظور هر بخش را مانند تکه‌های پازل کنار هم چیدند تا بخش های بزرگتی ایجاد شوند. سپس بخش‌های بزرگ‌تر مختلف را کنار هم قرار داند تا پازل کامل شود.

 از سوی دیگر هریک از بخش‌ها دارای لبه‌های یگانه است تا با بخش‌های خاص دیگر متصل شود و موقعیتی مشخص در این سازه داشته باشد. اما برای این منظور باید صدها لبه مشخص طراحی می‌شد که کاری مشکل و پرهزینه است.

به نقل از مهر، برای این منظور آنها از یک رشته بلند دی ان ای و تعداد زیادی رشته های کوتاهتر به زنجیره استفاده کردند. این موارد برای اتصال بخش های مختلف به رشته بلند طراحی شده بود.

هنگامیکه زنجیره‌های کوتاه و بلند در یک لوله آزمایشگاهی ترکیب شدند، زنجیره ها بخش های مختلف رشته های بلند دی ان ای را به سمت خود جذب کردند و به این ترتیب به شکل مورد نظر تا شدند.

از سوی دیگر یک بوم از دی ان ای ترکیب شد تا جزییات اریگامی کوچکتر روی آن قرار گیرند.