هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

با هوش مصنوعی، هدفمند بحث کنید!

با هوش مصنوعی  هدفمند بحث کنید!

 بسیاری از بحث و جدل‌هایی که امروزه میان انسان‌ها رخ می‌دهند بی‌فایده هستند، زیرا برخی اصول اولیه گفتگو در آنها رعایت نمی‌شود.

به گزارش عصر ارتباط، این ابزار هوش مصنوعی به افراد کمک می‌کند تا به شیوه‌ای مناسب‌تر، منطقی‌تر و همراه با بهره‌وری و فایده بیشتر به گفتگو با هم بپردازند و بتوانند در نهایت با همدیگر به توافق برسند.

برای طراحی این ابزار هوش مصنوعی از یکی از برنامه‌های بحث و گفتگوی شبکه بی بی سی استفاده شده و با استفاده از آن یک نقشه بزرگ از بحث‌های صورت گرفته در هر برنامه و تصویر گرافیکی تحلیلی تهیه شد. همچنین الگوریتمی به کار گرفته شد تا مهم ترین مضامین رد و بدل شده در هر بحث مشخص شود.

در نهایت با استفاده از این اطلاعات گروه تحقیقاتی توانست موضوعات مهمی را که در بحث‌های صورت گرفته وجود داشت، استخراج و طبقه بندی کند.

دانشمندان می‌گویند از این طریق می توان امیدوار بود که در آینده بتوان در جریان بحث‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به طرفین بحث، اطلاعات و کمک‌هایی برای بهبود بحث و کمک به ارتقای درک از موضوعات ارائه کرد و زمینه را برای نزدیک شدن دیدگاه‌های طرفین فراهم آورد.

درج دیدگاه

بررسی بازی