کاربران چند حسابی در فیس‌بوک، مسدود می‌شوند

یک شبکه اجتماعی ابزارهای جدیدی برای جلوگیری از آزار و اذیت کاربران طراحی کرده و به افراد خاطی اجازه نمی دهد با ایجاد حساب کاربری تقلبی به فعالیت های خود ادامه دهند.

کاربران چند حسابی در فیس‌بوک، مسدود می‌شوند

فیس‌بوک چند ابزار مختلف برای اجتناب از آزار و اذیت در شبکه اجتماعی طراحی کرده است. این شرکت سعی می‌کند ایجاد حساب‌های کاربری تقلبی برای آزار دیگران را متوقف کند و به افراد کمک می‌کند تا راحت‌تر پیامه‌ای فرد را در فضای آنلاین نادیده بگیرند.

به گزارش عصر ارتباط، در بیانیه فیس بوک در این باره آمده است:  با توجه به بازخورد کاربران فیس بوک و همچنین گروه های مختلفی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند(مانند زنان و خبرنگاران) این ویژگی عرضه شده است. درمرحله نخست به افراد زورگو اجازه داده نمی شود در فیس بوک چند حساب کاربری داشته باشند.

برای این منظور شبکه اجتماعی از مواردی مانند IPآدرس هایی برای شناسایی دستگاه کاربر استفاده می کند  و به طور فعال حساب های کاربری مشابه وی را شناسایی می کند و اجازه ارسال پیام به صاحب آن نمی دهد.