ربات‌ها هم، به حریم شخصی انسان‌ها احترام می‌گذارند

محققان در حال ارائه آموزش‌های ضروری به ربات‌ها هستند تا آنها بیاموزند چگونه به حریم شخصی انسان‌ها احترام بگذارند و فاصله ضروری را با افراد حفظ کنند.

ربات‌ها هم، به حریم شخصی انسان‌ها احترام می‌گذارند

ارتقای فهم و درک ربات‌ها توسط پژوهشگران موجب‌می شود تا آنها در حین تعامل با انسان‌ها برخوردی با کسی نداشته باشند و گفتگو و همراهی با هر شخصی را به شکلی محترمانه‌تر و مناسب‌تر صورت دهند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، محققان دانشگاه ملی سان خوان در آرژانتین ‌می‌گویند در جریان تعاملات مختلف با هر فردی، وی حریم شخصی خاص خود را دارد که باید توسط دیگران محترم شمرده شود. این حریم بر حسب موقعیت و وظایف برنامه ریزی شده، توقعات فرهنگی، اولویت‌های فرد، شرایط اجتماعی و غیره متفاوت است.

به گفته این دانشمندان ربات‌ها باید به حریم شخصی انسان‌ها احترام بگذارند تا به تدریج در جامعه انسانی پذیرفته شوند و بنابراین سیستم‌های کنترلی جدیدی برای آنها طراحی شده که تحرکات و تعاملات ربات‌ها را با دقت بیشتری تنظیم‌می کند.

برای طراحی سیستم یادشده از الگوی تعامل یک رهبر و افراد تابع وی در محیط‌های مختلف الگو گرفته شده و انتظار ‌می‌رود برنامه نویسی‌های ضروری و اقدامات سخت‌افزاری در این زمینه ظرف چند ماه آینده انجام شود.