مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات منصوب شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های این وزارتخانه را منصوب کرد.

 مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت ارتباطات منصوب شد

با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهرداد ترابیان به سمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها منصوب شد.

به گزارش عصر ارتباط محمد جواد آذری جهرمی‌ در این حکم انتصاب، با اشاره به پیشبرد امور جاری و اتخاذ رویکرد استراتژیک و توجه به تغییرات ساختاری پیشرو، انتظارات خود را در این حوزه به شرح زیر آورده است:

هماهنگی، پیگیری و نظارت برای تحقق توازن منطقه ای در کشور جهت دسترسی آحاد جامعه به خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات

ساماندهی، برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی مستمر برای توسعه خدمات عمومی‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات به روستاها و مناطق کمتر برخوردار با استفاده حداکثری از ظرفیت اپراتورهای مخابراتی کشور

بازبینی و روز آمدکردن تعریف و مصادیق خدمات عمومی‌ اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تغییر فناوری و متغیرهای اقتصادی وتوسعه‌ای کشور

پیگیری جهت تحقق اقتصاد دیجیتالی در استان‌های کشور با رعایت رویکرد آمایش سرزمی‌نی و استفاده حداکثری و مطلوب از ظرفیت‌ها و مزیت‌های انسانی، فناورانه واقتصادی  مختص هر استان

تقویت بعد نظارت عالیه ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها بر امور توسعه‌ای و ارائه خدمات به مردم به عنوان نقطه کانونی پاسخگویی به تمام ذی نفعان حقیقی و حقوقی در سطح استانها، با به کارگیری ابزار‌های نوین و هماهنگی با دستگاه‌های وابسته و بخش خصوصی

تبیین جایگاه نهادی و ساختاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به تفکیک دولتی و خصوصی با هماهنگی همه دستگاه‌های وابسته و شفاف کردن قلمرو موضوعی و وظایف و انتظارات از آن در تعامل با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی‌، استانداران و مدیران ارشد استانی.