سهم 6 درصدی استاپارت‌‌های ایرانی حوزه فناوری اطلاعات، از بازار جهانی

برمبنای آماری که از سوی مرکز کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است، استارتاپ‌های ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سهم ۶ دهم درصدی در بازار جهانی دارند.

سهم 6 درصدی استاپارت‌‌های ایرانی حوزه فناوری اطلاعات، از بازار جهانی

روند رشد و وضعیت توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برمبنای شاخص‌هایی چون بلوغ، حوزه فعالیت و محدوده بازار آنها از سوی مرکز توسعه کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات اعلام شد.

به گزارش عصر ارتباط، برمبنای گزارشی که در همایش مدیران وزارت ارتباطات منتشر شد، ۴۹ درصد استارتاپ‌های ایرانی آماده ورود به بازار بوده و یا وارد بازار شده اند. اما تنها نیم درصد این استارتاپها به بلوغ رسیده اند.

درحال حاضر ۲۳.۴ درصد استارتاپ‌های حوزه فناوری اطلاعات به رشد و درآمد رسیده اند و ۱۱.۵ درصد استارتاپها نیز در حال گسترش در بازارهای جدید هستند. همچنین ۱۵.۶ درصد استارتاپها در حال ارائه نمونه اولیه ایده خود برای شکل گیری در بازار هستند.

خرید و فروش؛ بیشترین حوزه فعالیت استارتاپ‌ها

به نقل از مهر،در بخش فعالیت استارتاپ‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نیز ۱۷.۸ درصد استارتاپها در حوزه خرید و فروش و به اشتراک گذاری آنلاین کالا فعال هستند، ۱۲.۲ درصد در حوزه ارائه خدمات فنی و ۱۰.۸ درصد در حوزه مشاوره آموزشی و سرگرمی فعالیت می کنند.

بررسی‌ها نشان می دهد که در حوزه بانک اطلاعاتی از افراد یا کسب و کار، استارتاپها سهم ۷.۵ درصدی، در حوزه گردشگری سهم ۳.۸ درصدی، در حوزه حمل و نقل و تحویل کالا و لجستیک سهم ۵.۶ درصدی و در حوزه خدمات مالی و فین تک سهم ۶.۶ درصدی دارند.

در همین حال ۴.۴ درصد استارتاپ‌های ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه تبلیغات و تحقیقات و ۷.۵ درصد در زمینه اطلاع رسانی و درج آگهی فعالیت می کنند و ۳.۴ درصد حوزه فعالیت استارتاپها نیز به مقوله سلامت مربوط است.

سهم ۶ دهم درصدی استارتاپ‌های ایرانی از بازار جهانی

در خصوص محدوده بازار فعالیت استارتاپ‌ها نیز بررسی‌ها نشان می دهد که ۱.۱ درصد استارتاپ‌های ایرانی دارای بازار منطقه ای و ۶ دهم درصد آنها دارای بازار جهانی هستند. در این میان ۵۱.۴ درصد استارتاپها در بازار کشوری و ۳۹.۵ درصد در بازار استانی سهم دارند. درهمین حال ۷.۳ درصد استارتاپها دارای بازار محلی هستند.

بررسی از چالش‌های محیطی استارتاپ‌ها از نگاه این کسب وکارها حاکی از آن است که چالش‌های تامین مالی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مهمترین معضل برسر راه این کسب و کارها است؛ به نحوی که ۳۲.۱ درصد این چالش‌ها را شامل می شود. در همین حال ۱۴.۲ درصد چالش‌های این بخش به کمبود مهارت و نیروی انسانی متخصص، ۱۴.۶ درصد به مسائل حقوقی و قانونی و ۱۱.۳ درصد نیز به عدم وجود همکاریهای بین سازمانی مربوط می شود.

از سوی دیگر ۱۰.۴ درصد چالش کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به شرایط نامناسب دسترسی به بازار، ۲.۳ درصد مربوط به چالش زیرساخت فنی، ۵.۲ درصد مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی و ۹.۹ درصد مربوط به ضعف سیاستگذاری‌های دولت است.