با تکنولوژی نانو، آب را پاکسازی کنید!

محقق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نانوذره‌ای جدید برای حذف آلاینده از آب آشامیدنی ساخته است.

با تکنولوژی نانو، آب را پاکسازی کنید!

محقق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نانوذره‌ای جدید برای حذف آلاینده از آب آشامیدنی ساخته است.
به گزارش عصر ارتباط به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، شاهین حاتمی شهراب محقق واحد علوم و تحقیقات گفت: مردم در برخی از شهرستان‌های کشور به خاطر نشت مواد نفتی در چاه‌های آب آشامیدنی زیرزمینی، دچار بیماری‌های مختلفی مانند سرطان شده‌اند.

وی افزود: تحقیقات نشان داده که وجود اروماتیک‌ها در آب آشامیدنی باعث این بیماری‌ها بوده است. در این تحقیق سعی شده است راه حلی برای رفع این معضل پیدا شود.

این محقق بیان کرد: در این طرح تحقیقاتی فتوکاتالیست pH ها، طیف‌های نوری مختلف و همچنین سختی‌های مختلف آب مورد بررسی قرار گرفت. در حالت بهینه و تحت تابش نور مرئی تا ۸۵ درصد موفق به حذف آلاینده شده‌ایم.

حاتمی شهراب گفت: در این طرح تحقیقاتی ابتدا نانو ذرات اکسید روی را سنتز کرده و سپس این ذرات را طی ۲ مرحله رفلاکس گرافن اکساید دوپ شده با نیتروژن و با ماده اپوکسی به عنوان ذره واسطه به گرافن اکساید، وصل شد.

وی به مراحل سنتز نانو فتوکاتالیست اشاره کرد و افزود: پس از ساخت غلظت‌های مختلف از محلول آنتراسن در آب، با دستگاه اسپکترو فتومتر برای هر غلظتی عدد جذب را لحاظ و نمودار کالیبراسیون رسم شد. غلظتی که برای ادامه کار از آن استفاده شد، غلظت ۲۰ppm آلاینده بود که در شرایط مختلف فتوکاتالیست به آن اضافه شد.

حاتمی شهراب با بیان اینکه این کامپوزیت برای اولین بار ساخته شده است، گفت: شیوه ترکیب مواد در ساخت این کامپوزیت کاملا جدید و نوآورانه بوده است.

وی این کامپوزیت را تحت عنوان «فتوکاتالیست کامپوزیت نانو ذرات اکسیدروی با گرافن اکساید آلاییده با نیتروژن به منظور تجزیه آنتراسن» نامید.

نقد و بررسی بازی