تراشه‌ها به کمک آزمایش‌های فیزیک کوانتوم می‌آیند!

محققان تراشه‌ای ساخته‌اند که می‌توان دمای آن را به حد رکورد ۲.۸ میلی‌کلوین رساند. چنین تراشه‌ای برای انجام آزمایش‌های فیزیک کوانتوم بسیار کارآمد است.

تراشه‌ها به کمک آزمایش‌های فیزیک کوانتوم می‌آیند!

محققان دانشگاه بازل در سوییس یک تراشه نانوالکتریک ساخته اند کهمی‌تواند به طور موفقیت آمیز به حد رکورد خنک شود و دمای آن به ۲.۸ میلی کلوین برسد. 

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر،  برای این منظور دانشمندان از حلقههای مغناطیسی برای حذف مجازی تمام گرما استفاده کردند. سپس محققان با استفاده از روش خنک سازی مناطیسی دمای تمام اتصالات الکتریکی تراشه را  به ۱۵۰ میکرو کلوین رساندند. سپس یک سیستم با حوزه مغناطیسی مخصوص را با آن همخوان کردند وتوانستند یک Couloumb blockade thermometer(CBT) را خنک کنند. این آزمایش موفقیت‌آمیز بود و تراشه به مدت ۷ ساعت خنک ماند.

تراشه ای که بتواند در چنین سرمایی فعالیت کند به درک مفاهیم و ماهیتهای علم فیزیک کمک شایانیمی‌کند.می‌توان از آن برای انجام آزمایشهای فیزیک کوانتوم استفاده کرد.

 به همین دلیل دانشمندان خوشبین هستند که روش خود را بهبود بخشیده و دمای کلی را به یک میلی کلوین برسانند.