فناوری سه‌بعدی به کمک نقاشی‌های ارزشمند می‌آید!

محققان امیدوارند با استفاده از یک فناوری پیشرفته سه بعدی بتوانند جلوی تخریب برخی تابلوهای نقاشی ارزشمند را که در گذر زمان از بین می روند، بگیرند.

فناوری سه‌بعدی به کمک نقاشی‌های ارزشمند می‌آید!

 برخی  نقاشی‌ها که متعلق به قرون گذشته هستند دهها میلیون دلار قیمت دارند و جزئیات آنها در حال پاک شدن و محو شدن است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، در قالب طرحی که بخش عمده بودجه آن توسط بنیاد ملی علوم انسانی آمریکا تامین می‌شود از فناوری تصویرسازی سه بعدی برای ارزیابی میزان تخریب رنگ‌های شیمیایی به کار گرفته شده در نقاشی‌های قدیمی‌استفاده می‌شود.

در این روش به جای استفاده از نمونه ای کوچک از یک نقاشی برای تجزیه و تحلیل، کل نقاشی با دقت بررسی می‌شود و واکنش‌های شیمیایی رخ داده در سطح آن در گذر زمان بررسی می‌شود. تحلیل دقیق مذکور که با بررسی و تصویربرداری سه بعدی انجام می‌شود، درک دقیق و درست علت تخریب و پاک شدن برخی رنگ‌ها و غیره را مشخص می‌کند و لذا محققان می‌توانند برای جلوگیری از تداوم این روند فکری بکنند.

واکنش شیمیایی چربی برخی انواع رنگ روغن‌ها با الیاف بوم‌های نقاشی قدیمی‌در گذر زمان منجر به تشکیل حباب‌ها و تاول‌های برآمده ای در سطح این آثار می‌شود. در برخی موارد این واکنش‌های شیمیایی به تیره تر شدن رنگ بخش‌هایی از نقاشی‌ها منجر می‌شود.

با روش جدید تصویربرداری سه بعدی می‌توان تمامی‌این موارد را به طور دقیق تشخیص داد. تکمیل این فناوری دو سال به طول انجامیده و با توجه به نامرئی بودن فرکانس نور مورد استفاده آسیبی به این نقاشی‌ها وارد نمی‌شود.