نصب بدافزار در صندوق فروشگاه مشهور پوشاک FOREVER

فروشگاه مشهور پوشاک "FOREVER" در آمریکا از وقوع یک مشکل امنیتی در ماه گذشته خبر داد!

نصب بدافزار در صندوق فروشگاه مشهور پوشاک FOREVER

فروشگاه مشهور پوشاک " FOREVER 21" در آمریکا از وقوع یک مشکل امنیتی در ماه گذشته خبر داد که باعث سرقت اطلاعات کارت‌های اعتباری مشتریان شده است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، این فروشگاه می‌گوید در حال تحقیق در این زمینه است تا عوامل این حمله هکری شناسایی شوند. ظاهرا برخی پایانه‌های فروش این شرکت مشکلاتی در زمینه رمزگذاری اطلاعات رد وبدل شده داشته‌اند که باعث سرقت اطلاعات کارت های اعتباری مشتریان شده است.

البته موفقیت این حمله ناشی از دسترسی غیرمجاز به شبکه رایانه ای FOREVER 21 نیز بوده است. این دسترسی غیرمجاز منجر به نصب بدافزاری در پایانه‌های فروش این شرکت شده است که قادر به جمع آوری اطلاعات کارت های اعتباری بوده است.

ظاهرا از طریق این بدافزار تنها شماره کارت اعتباری و تاریخ انقضا و کد تاییدیه داخلی آنها سرقت شده است. همچنین اطلاعات سرقت شده تنها مربوط به شعبه‌های این فروشگاه در داخل آمریکا بوده است. هنوز شواهدی دال بر سواستفاده از اطلاعاتی که به این شیوه سرقت شده در دسترس نیست.

نقد و بررسی بازی