این ترازو به شما انگیزه لاغری می‌دهد!

یک دانشمند رفتار شناس ترازویی ساخته که با هدف حفظ انگیزش کاربر وزن او را نشان نمی‌دهد.

این ترازو به شما انگیزه لاغری می‌دهد!

 به تازگی یک دانشمند رفتار شناس ترازویی به نام Shapa ساخته که با هدف حفظ انگیزش کاربر وزن دقیق کاربر را به طور کامل نشان نمی‌دهد. حتی ممکن است کمی او را لاغرتر هم نشان دهد!

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، دان اریلی استاد رفتار شناسی دانشگاه دوک انگلیس برای این منظور  اطلاعات دقیق را حذف می‌کند. این ایده سبب می‌شود با تغییر وزن کاربر، انگیزه او از بین نرود. در عوض کمبود وزن، تناسب آن یا اضافه وزن با رنگ‌های مختلف به کاربر نشان داده می‌شود.

همراه ترازو یک اپلیکیشن نیز وجود دارد که برای کاربر هدف های کوچکی مشخص  می‌کند. از سوی دیگر این روند به بهبود عادات کاربر منجر می شود.

جالب آنکه این اپلیکیشن در گذر زمان با دریافت اطلاعات مختلف یک پروفایل کاهش وزن برای کاربر فراهم می کند.