هوش مصنوعی، به نیروی دریایی آمریکا پیوست!

نیروی دریایی ارتش آمریکا قصد دارد با استفاده از یک شبکه هوش مصنوعی جدید ناوگان خود و نقاط کلیدی و حساس را به یکدیگر مرتبط کند.

هوش مصنوعی، به نیروی دریایی آمریکا پیوست!

نیروی دریایی ارتش آمریکا قصد دارد با استفاده از یک شبکه هوش مصنوعی جدید ناوگان خود و نقاط کلیدی و حساس را به یکدیگر مرتبط کند.

به گزارش عصر ارتباط، عملیاتی شدن این طرح که بدون استفاده از روش‌های نظامی‌و تسلیحاتی معمول صورت می‌پذیرد یک صرفه جویی چندمیلیارد دلاری را برای ارتش آمریکا به ارمغان می‌آورد.

شبکه یادشده که CANES نام خواهد گرفت کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و برخی پایگاه‌های حساس ارتش آمریکا را با استفاده از فناوری هوش مصنوعی به یکدیگر متصل می‌کند.

استفاده از CANES نیاز به نیروی انسانی برای مدیریت و کنترل کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و مراکز مختلف را کاهش می‌دهد و طی سال‌های آینده به صرفه جویی مالی بی سابقه‌ای منجر می‌شود.

همچنین این سیستم می‌تواند به طور خودکار تهدیدها و اهداف دشمن را شناسایی کند و بر امنیت ناوگان نیروی دریایی آمریکا بیفزاید و آن را کمتر آسیب پذیر نماید.

به نقل از فارس، نیروی دریایی آمریکا امیدوار است استفاده از این شبکه تا سال 2020 گسترش چشمگیری یابد و 190 کشتی و زردریایی و مرکز عملیاتی را دربر بگیرد. در حالی که نیروی هوایی امریکا نیز به دنبال اجرای طرح‌های مشابهی است، روسیه و چین نیز در حال به روزرسانی ارتش خود با استفاده از هوش مصنوعی هستند.