ربات‌های شیف شب کار بیمارستان!

ربات‌های ساخت شرکت تویوتا قراراست در بیمارستانی شیفت شب آن را بر عهده بگیرند.

ربات‌های شیف شب کار بیمارستان!

مسئولان بیمارستانی در ناگویای ژاپن تصمیم گرفته‌اند ربات‌های ساخت شرکت تویوتا را برای اداره امور در شیفت شب خود به خدمت بگیرند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، البته قرار نیست این ربات‌ها امور پیچیده ای همچون جراحی بیماران را عهده دار شوند، بلکه قرار است آنها وظیفه حمل دارو و نمونه‌های آزمایشگاهی را در طبقات مختلف بر عهده بگیرند.

استفاده از چهار ربات برای انجام این وظایف از یک ماه دیگر در بیمارستان دانشگاه ناگویا آغاز می‌شود. شهر ناگویا از جمله شهرهای پیشرفته و رباتیک ژاپن محسوب می‌شود که حتی در آن یک موزه اختصاصی در زمینه ربات‌ها نیز وجود دارد.

این ربات‌ها را می‌توان یخچال‌هایی سیار توصیف کرد که ۹۰ لیتر ظرفیت دارند و با استفاده از تعدادی دوربین و رادار قادر به شناسایی محیط اطراف بوده و از برخورد با موانع جلوگیری می‌کنند.

این ربات‌ها برای رفتار مودبانه با انسان‌ها نیز تعلیم داده شده اند و می‌توانند از عباراتی مانند ببخشید یا بگذارید عبور کنم هم استفاده کنند. کارکنان بیمارستان با استفاده از تبلت قادر به احضار این ربات‌ها برای انجام وظیفه یا حمل بار هستند. این ربات‌ها تنها از ساعت ۵ بعد از ظهر تا هشت شب به کار گرفته می‌شوند که بیمارستان‌ها طی این زمان خلوت تر است.