اختلال در 3 مرکز مخابراتی تهران

در سه روز آینده،ارتباط تلفنی مشترکان در ۳ مرکز مخابراتی مختل می‌شود.

اختلال در 3 مرکز مخابراتی تهران

ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی به دلیل عملیات کابل برگردان در ۳ مرکز مخابراتی ظرف ۳ روز آینده با اختلال همراه می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید قدوسی از امروز ۱۴ دی ماه و در مراکز شهید زارعی و شهید بهشتی گیلاوند از شنبه ۱۶ دی ماه آغاز می‌شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید قدوسی با پیش شماره‌های ۲۲۲۲، ۲۲۲۵ الی ۲۲۲۷، ۲۶۴۰ الی ۲۶۴۲، ۲۶۷۰، ۲۲۹۰ الی ۲۲۹۲ در محدوده خیابان‌های نساء، شمس تبریزی و ظفر ظرف ۷۲ ساعت آینده با اختلال همراه است.  

درهمین حال با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره‌های ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۴، ۴۴۱۶، ۴۴۱۷ در محدوده خیابانهای آیت اله کاشانی، شهید باکری، سازمان برنامه شمالی و در مرکز مخابرات شهید بهشتی گیلاوند با پیش شماره‌های ۷۶۳۱، ۷۶۳۳، ۷۶۳۴ در محدوده خیابان‌های فرهنگ و بلوار بعثت از روز شنبه به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه مواجه می‌شود.