شایعه‌پراکنی کاربران، از قول وزیر ارتباطات

توییت منتسب به آذری جهرمی درباره رفع محدودیت‌های شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام جعلی از آب درآمد.

شایعه‌پراکنی کاربران، از قول وزیر ارتباطات

در ساعات گذشته توییتی منتسب به وزیر ارتباطات درباره رفع محدودیت‌های شبکه‌های مجازی در بین کاربران دست به دست شد. 

به گزارش عصر ارتباط، این توییت که توسط خود کاربران طراحی شده است خبر از رفع محدودیت‌های شبکه مجازی از امروز (15 دی ماه سال جاری) می‌دهد.

شایان ذکر است که این خبر شایعه‌ای بیش نیست.