برگزاری سلسله نشست‌های هم‌اندیشی برای رفع چالش‌های فضای مجازی، در کشور

پژوهشگاه فضای مجازی در راستای استفاده از توانمندی صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی برای رفع چالش‌های کلان سیاستگذاری فضای مجازی سلسله‌ نشست‌های هم‌اندیشی برگزار می کند.

برگزاری سلسله نشست‌های هم‌اندیشی برای رفع چالش‌های فضای مجازی، در کشور


 سلسله ‌نشست‌های هم‌اندیشی با صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی، به منظور هم‌فکری، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت ها و توانایی‌های آنان برای حل و رفع چالش‌های کلان سیاستگذاری فضای مجازی کشور، توسط پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی برگزار می شود.

به گزارش عصر ارتباط ، آشنایی با آخرین دستاوردهای نظری و عملی اندیشمندان، صاحب‌نظران و خبرگان کشور در حوزه فضای مجازی، کاهش شکاف میان رویکردهای مهندسی و انسانی در عرصه سیاستگذاری فضای مجازی در ایران و نیز درگیرکردن بدنه دانشگاهی و حوزوی کشور با چالش‌های کلان سیاستگذاری فضای مجازی در ایران، از مهمترین اهداف برپایی این سلسله نشست ها است.

دراین راستا نخستین نشست در این خصوص با موضوع «اقتصاد و کسب و کار در فضای مجازی» در پژوهشگاه فضای مجازی (جمعه 15 دی ماه سال جاری)برگزار شد و برپایی سایر نشست‌های مرتبط نیز ادامه دارد.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه