از میزان عطش گیاهان با خبر شوید!

محققان نوعی حس‌گر ساخته‌اند که مانند یک تاتوی نازک روی برگ گیاهان می‌چسبد و اطلاعات مختلف مانند عطش گیاه و شیوه تبخیر آب در آنها را می‌سنجد.

از میزان عطش گیاهان با خبر شوید!

 گروهی از مهندسان دانشگاه ایالتی آیوا نوعی حسگر ساخته‌اند که مصرف آب در گیاهان را اندازه‌گیری می کند. این دستگاه جدید به نام «حسگرهای تاتویی گیاه» ارزان قیمت است و با استفاده از گرافن تولید می‌شود. به همین دلیل نازک است و مانند چسب روی برگ گیاهان می‌چسبد.

به گزارش عصر ارتباط، لیانگ دانگ یکی از محققان این پروژه می‌گوید: فناوری مربوط به حسگرهای پوشیدنی تاکنون در علم پزشکی زیستی، خدمات درمانی و صنایع مرتبط به کار رفته‌اند. با این وجود هنوز نوین هستند و در حوزه‌های کشاورزی از آنها استفاده نشده است. حسگرهای چسبی را می‌توان به راحتی به گیاهان چسباند و سیگنال‌های مرتبط به رشد گیاهان را بررسی کرد. از این فناوری برای رصد عطش گیاه و شیوه تبخیر آب در آنها استفاده می‌شود.  

علاوه برآن، می‌توان از این فناوری برای بررسی فشار و کشش (به عنوان مثال در دستکش های هوشمندی که حرکات دست را رصد می‌کنند) استفاده کرد.