نیاز حوزه انرژی، حکمرانی و سیاستگذاری یکپارچه

دبیر ستاد توسعه انرژی اعلام کرد: حوزه انرژی به نظام حکمرانی و سیاستگذاری یکپارچه نیز دارد.

نیاز حوزه انرژی، حکمرانی و سیاستگذاری یکپارچه

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی گفت: با وجود زحمات دستگاه‌ها و سازمان‌ها هنوز یک نظام حکمرانی و سیاستگذاری منسجم و پویا بوجود نیامده است بنابراین باید در این جهت قدم برداریم.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیروس وطنخواه با بیان اینکه حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در حوزه انرژی دو موضوع مهم است، گفت: متاسفانه مشکلات حوزه حکمرانی فراتر از حوزه‌های تخصصی بوده و این سایه بر تمام حوزه‌ها ازجمله حوزه انرژی اثر گذاشته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاومت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان داشت: حوزه انرژی متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی است. از طرفی نگاه یکپارچه و منسجمی نیز وجود ندارد. بنابراین در این راستا نیازمند نظام حکمرانی و سیاستگذاری یکپارچه و پویا هستیم.

وی عنوان کرد: همچنین با وجود زحمات دستگاه‌ها و سازمان‌ها هنوز یک نظام حکمرانی و سیاستگذاری منسجم  و پویا بوجود نیامده بنابراین باید در این جهت قدم بر داریم. تا زمینه ارائه جدیدترین مسائل، روندها، ابتکارات و همچنین چالش‌ها و راهکارهای مسائل حوزه مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی در یک فضای بین‌رشته‌ای فراهم شود.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه