هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

کمربندها را با اطمینان بندید!

کمربندها را با اطمینان بندید!

محققان شرکت فرانسوی Helite کمربندی ساخته‌اند که به دو ایربگ مجهز است و به محض این که حس می‌کند کاربر در حال افتادن است، با باد کردن این کیسه‌های هوایی خطر شکستگی استخوان لگن افراد مسن را کاهش می‌دهد. 
به گزارش عصر ارتباط به نقل از ایرنا، به گفته محققان، کیسه‌های هوایی این کمربند در عرض تنها 80 میلی ثانیه در بالای باسن باد می‌شوند و 90 درصد از ضربه افتادن را جذب می‌کنند. 
آنها می‌گویند که تفاوت این کمربند با اکثر پدهای محافظت کننده از استخوان لگن، این است که خطر زمین خوردن را پیش بینی می‌کند. 
یک مطالعه در سال گذشته نشان داد افراد مسنی که با شکستگی استخوان لگن مواجه می‌شوند، خطر مرگ آنها در سال بعد سه برابر افزایش می‌یابد.
به گفته کارشناسان شرکت سازنده، به طور متوسط زمین خوردن‌ها 0.4 ثانیه طول می‌کشد و این کیسه‌های هوایی تنها در عرض 0.2 ثانیه خطر زمین خوردن کاربر را تشخیص می‌دهند.

درج دیدگاه

بررسی بازی