فضای سایبری را مدیریت کنیم نه محدودیت!

 جانشین قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه فضای مجازی و مسدود کردن یک پیام رسان مسئله کشور نیست، گفت: چنانچه فضای مجازی مدیریت نشود تبدیل به یک چالش ملی خواهد شد.

فضای سایبری را مدیریت کنیم نه محدودیت!

 جانشین قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه فضای مجازی و مسدود کردن یک پیام رسان مسئله کشور نیست، گفت: چنانچه فضای مجازی مدیریت نشود تبدیل به یک چالش ملی خواهد شد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، محمد رضا فرجی پور  در جلسه رزمایش سایبری استان سمنان (پایلوت کشوری) به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه مسئله کشور مسدود کردن یک پیام رسان نیست بلکه ریشه حکمرانی یک عده از پیام رسان‌ها باید خشکانده شود، ابراز داشت: چنانچه فضای مجازی مدیریت نشود تبدیل به یک چالش ملی خواهد شد لذا مدیریت فضای سایبری امروز یک ضرورت محسوب می شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی برای کسانی که می خواهند بر دنیا حکومت کنند جذابیت دارد، افزود: این رزمایش در واقع مدیران را متوجه خطر سایبری می کند لذا باید رویکرد درستی را در صیانت و امنیت فضای سایبری داشته باشیم.

جانشین قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه آموزش درسطح مدیران ارشد موثر در تصمیم گیری و تصمیم سازی‌ها یک ضرورت است، ابراز داشت: غوطه ور شدن دستگاه‌ها در فضای سایبری باعث از دست دادن فرصت‌های ارزشمند و مواجه با تهدیدهای بسیار شد لذا امروز مراقبت از فعالیت در این فضا به عنوان یک ضرورت، همت و خرد جمعی را می طلبد.

فرجی پور با بیان اینکه فضای مجازی به عنوان یک بستر برای حکمرانی دنیا باید مدیریت شود، ابراز داشت: ۲۵ سند دفاع سایبری دنیا را مورد مطالعه قرار دادیم و نتیجه تحقیقات نشان داد بسیاری از کشورهای دنیا سند راهبردی امنیت سایبری و دفاع سایبری دارند که باید این مهم در کشور نیز تبیین شود.

وی افزود: در دنیا گروهی منکر تهدید فضای مجازی و آسیب‌های ناشی از آن هستند و عده دیگر با نگاهی بدبینانه فضای مجازی را صرفا تهدید می دانند و امنیتی با آن برخورد می کنند وما وظیفه داریم ببینیم دنیا امروز چه رویکردی دارد و در راستای آن از این فضا صیانت کنیم.