هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

نمایندگان هیات مدیره شرکت مخابران با حکم وزیر ارتباطات منصوب شدند

نمایندگان هیات مدیره شرکت مخابران با حکم وزیر ارتباطات منصوب شدند

با حکم محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساسان جباری به عنوان نماینده سهام دولت و ابراهیم یافتیان به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شدند.

با خصوصی سازی مخابرات، دولت (در قالب سهام عدالت و سهام دولت) ۴۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران را در اختیار دارد و ۵۰ درصد دیگر سهام مدیریتی این شرکت در اختیار یک شرکت دیگر است. بر این اساس دو نماینده از دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران حضور دارند.

ابراهیم یافتیان تا پیش از این عضو هیات مدیره شرکت مخابرات تهران و نیز معاون مرکز ملی فضای مجازی بود. ساسان جباری نیز معاونت تجاری یکی از اپراتورها را برعهده داشت.

اردیبهشت سال ۹۵ با حکم محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات، مظفر پوررنجبر به عنوان نماینده سهام دولت و لطیف وصلی به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شده بودند.

به دنبال تغییر و تحولات در مدیریت شرکت مخابرات ایران قرار است فردا (شنبه) بعدازظهر، هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تشکیل جلسه داده و مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و اعضای جدید هیات مدیره را معرفی کند.

درج دیدگاه

بررسی بازی