نمایندگان هیات مدیره شرکت مخابران با حکم وزیر ارتباطات منصوب شدند

وزیر ارتباطات در احکام جداگانه‌ای نمایندگان سهام دولت و سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را منصوب کرد.

نمایندگان هیات مدیره شرکت مخابران با حکم وزیر ارتباطات منصوب شدند

با حکم محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساسان جباری به عنوان نماینده سهام دولت و ابراهیم یافتیان به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شدند.

با خصوصی سازی مخابرات، دولت (در قالب سهام عدالت و سهام دولت) ۴۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران را در اختیار دارد و ۵۰ درصد دیگر سهام مدیریتی این شرکت در اختیار یک شرکت دیگر است. بر این اساس دو نماینده از دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران حضور دارند.

ابراهیم یافتیان تا پیش از این عضو هیات مدیره شرکت مخابرات تهران و نیز معاون مرکز ملی فضای مجازی بود. ساسان جباری نیز معاونت تجاری یکی از اپراتورها را برعهده داشت.

اردیبهشت سال ۹۵ با حکم محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات، مظفر پوررنجبر به عنوان نماینده سهام دولت و لطیف وصلی به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شده بودند.

به دنبال تغییر و تحولات در مدیریت شرکت مخابرات ایران قرار است فردا (شنبه) بعدازظهر، هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تشکیل جلسه داده و مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و اعضای جدید هیات مدیره را معرفی کند.