هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

اختلال در 3 مرکز مخابراتی تهران!

اختلال در 3 مرکز مخابراتی تهران!

 عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید محسنیان تهران ازپنجشنبه 21 دی آغاز شده و در مراکز مخابرات شهید زارعی و شهید باهنر از شنبه  ۲۳ دی ماه آغاز می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط، بر این اساس ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید محسنیان با پیش شماره‌های ۶۶۷۸ الی ۶۶۸۲ در محدوده بلوار معلم غربی، یافت آباد، بزرگراه آزادگان، الغدیر جنوبی و حریم رودخانه کن تا پایان روز یکشنبه با اختلال همراه است.

در همین حال با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های ۴۴۱۰ الی ۴۴۱۴، ۴۴۱۶ و ۴۴۱۷ در محدوده خیابان‌های اندیشه شمالی، فرهنگستان و اتوبان حکیم غرب از یکشنبه 24 دی ماه به مدت ۷۲ ساعت و در مرکز مخابرات شهید باهنر از ساعت ۲۴ فردا به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.

درج دیدگاه

بررسی بازی