تولید برق از جلبک زنده!

محققان موفق شده اند با کمک جلبک های زنده و مهندسی ژنتیک شده، سلول خورشیدی بسازند که نیروی مورد نیاز خود را تامین می‌کند.

تولید برق از جلبک زنده!

محققان دانشگاه کمبریج انگلیس سلول خورشیدی زیستی ساخته اند که به وسیله جلبک زنده نیروی خود را تامین می‌کند. البته برای این منظور جلبک‌ها تحت مهندسی ژنتیک قرار می‌گیرند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، پروفسور کریس‌هاو یکی از رهبران این پروژه می‌گوید: این یک واقعیت علمی‌شناخته شده است که جلبک‌های تک سلولی زیر نور مقدار کمی‌الکترون تولید می‌کنند. می‌توان به وسیله یک الکترود این الکترون‌ها را جمع آوری و برق تولید کرد. سیستمی‌که براین اساس ساخته شود، نسخه زیستی یک سلول خورشیدی فتوولتیک است. در حال حاضر مقدار برق تولید شده به ازای هر واحد در این سلول‌ها بسیار پایین است. به طوری که به ازای هر مترمربع ۰.۱ وات برق تولید می‌شود. با این وجود می‌توان از آنها برای به کار انداختن دستگاه‌های کوچک مانند حسگرهای محیطی استفاده کرد.

 روش جدید با همکاری محققان دانشکده‌های بیوشیمی، شیمی‌و فیزیک ساخته شده و شامل سیستمی‌دو بخشی است که در آنها دو فرایند اصلی  سلول‌های خورشیدی(تولید الکترون و تبدیل آنها به برق) اتفاق می‌افتد. این دو فرایند از یکدیگر جدا شده اند و به این ترتیب عملکرد تولید برق به وسیله کوچک سازی بهبود می‌یابد.  این بستر به کارآمدتر شدن سلول‌های خورشیدی منجر می‌شود.

البته این سیستم نیاز به ارتقا دارد. زیرا با وجود آنکه این سیستم ۵ برابر سلول‌های زیستی جلبکی کارآمد است اما تراکم برق تولیدی آن هنوز یک دهم سلول‌های معمولی است.