حمایت از استارتاپ‌ها، نیاز جامعه

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری گفت: ایرانی‌هایی که به کشور بازگشتند صاحب موفق ترین استارتاپ‌ها هستند.

حمایت از استارتاپ‌ها، نیاز جامعه

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری گفت: بسیاری از کسانی که استارتاپ‌های موفق داشته اند جزء افرادی هستند که از خارج کشور بازگشته اند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، دکتر علیرضا دلیری در خصوص اهمیت استارتاپ‌ها گفت: با توجه به اینکه استارتاپ‌ها به سرعت درحال رشد هستند؛ اما به دلیل نبود سرمایه گذار مناسب آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است و هنوز اکوسیستم و زیست بوم نوآوری و کارآفرینی درکشور ما  به طور کامل شکل نگرفته است و هنوز نواقصی دارد .

وی با بیان اینکه بسیاری از کسانی که استارتاپ‌های موفق داشته اند جزء افرادی هستند که از خارج کشور بازگشته اند، خاطر نشان کرد: این افراد در آنجا حقوق و مزایای خوبی داشته اند اما پس از بازگشت استارتاپ‌های موفق و فوق العاده ای در کشور راه اندازی کرده اند.

دلیری با تاکید بر حمایت از استارتاپ‌ها گفت: سازمان برنامه و بودجه بر اساس بضاعت درآمدی دولت، بودجه به ارگان‌ها اختصاص می دهد که حوزه فناوری از این منظر مستثنی نیست؛ استارتاپ‌ها که بخشی از حوزه فناوری محسوب می شود و دولت از افراد فعال در استارتاپ‌ها حمایت می کند.

وی با بیان اینکه استارتاپ‌ها به خودی خود بودجه ای ندارند، گفت: استارتاپ‌ها همواره از طریق  حمایت‌ها، دریافت وام و تسهیلات راه اندازی می شوند.

دلیری با تاکید بر اینکه استارتاپ‌ها بودجه نمی خواهند، خاطر نشان کرد: استارتاپ‌ها فقط حمایت دولت را می خواهند؛ حمایت‌های این‌ها از طریق بودجه ای است که برای فناوری مد نظر قرار می گیرد زیرا حوزه فناوری ردیف بودجه دارد.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه ما زیرساخت استارتاپ‌ها را فراهم می کنیم، عنوان کرد: طی سالهای آینده قطعا اولویت کشور استارتاپ‌ها هستند و دولت باید  خودش را با این هماهنگ کند. دلیری تاکید کرد: باید بستر را برای استارتاپ‌ها فراهم کنیم تا  رشد کنند و نیاز کشور را برطرف سازند.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه