وقتی تحریم علیه ایران، مصداق بارز نقص حقوق بشر است!

فیروزآبادی در واکنش به تحریم های جدید آمریکا گفت: تحریم چند جانبه آموزش الکترونیکی مصداق نقض حقوق بشر است

وقتی تحریم علیه ایران، مصداق بارز نقص حقوق بشر است!

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در واکنش به تحریم های جدید امریکا گفت: تحریم چند جانبه آموزش الکترونیکی توسط آمریکایی ها مصداق نقض حقوق بشر است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مرکز ملی فضای مجازی دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی درپاسخ به تحریم های جدید آمریکا علیه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی گفت: در همه ابعاد فضای مجازی، آمریکا به دنبال آن است که ایران را در فضای مجازی سرگرم کند و آنجا که جنبه های اقتدار ایرانی، چون عرصه های علم و فناوری ، اقتصاد و ... مطرح است بطور همه جانبه ما را تحریم کرده است.

دبیر شورای عالی مرکز ملی فضای مجازی افزود: قبلاً هم آمریکایی ها ملت ایران را تحریم کرده‌اند و سال هاست که این تحریم‌ها اعمال شده و موجب سرفرازی و اقتدار ملی شده است و دنیا این موضوع را نظاره می کند.

وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی شرکت‌های آمریکایی چون گوگل و آمازون سرویس‌های خود را به روی کسب و کارهای ایرانیان بسته‌اند، یا مثلاً در آموزش الکترونیکی که خود از جمله اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است است و ۵ بند آن صریحاً این موضوع را تایید می‌کند ، شرکت‌های تامین کننده راهکارهای آموزش الکترونیکی ، زیرساختی و نرم افزاری آمریکایی چون Adobe ، Cisco ، Citrix ، Microsoft، Instructure و ... ایران را تحریم کرده‌اند.

فیروز آبادی افزود: حتی دسترسی مردم ایران به آموزش‌های الکترونیکی رایگانی چون Coursera را نیز بسته اند؛ در حالی که بانک جهانی و سازمان ملل به دنبال توسعه آموزش‌های الکترونیکی در جهت فقرزدایی و توانمندسازی جوامع اند. دولت آمریکا با تحریم مردم ایران از دستیابی به این چنین آموزش‌هایی دم از حقوق بشر و دفاع از حق مردم ایران را دارد و با وقاحت آشکار به فریبکاری و دروغ متوسل شده است.

وی ضمن اشاره به مضمون تحریم وضع شده توسط آمریکا در خصوص اقدامات و فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی گفت: دولت آمریکا خود در قانون شایستگی ارتباطات (Communication decency act)-مصوب ۱۹۹۵ کنترل دقیقی بر محتوای فضای مجازی دارد و آنرا مقرره گذاری کرده است و حال از اقدام ایران در خصوص محافظت در برابر محتوای نامناسب فضای مجازی از سیاست دوگانه تبعیت می کند.