عضویت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد.

عضویت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران در تیرماه سال ۱۳۹۳به منظور ایجاد شبکه‌ای جامع از توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه فناوری‌های پیشرفته و راهبردی به دستور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف بهبود کیفی و افزایش کمی خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌های فناوری راهبردی و همچنین تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع کشور به خدمات آزمایشگاهی  فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دامنه پوشش این شبکه شامل آزمایشگاه‌های خدماتی است. این شبکه علاوه‌ بر مراکز آزمایشگاهی زیرمجموعه سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های مختلف، مراکز آزمایشگاهی بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد.

 دانشجویان و اعضای هیات علمی عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی که قصد استفاده از خدمات آزمایشگاهی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران را دارند می‌توانند با توجه به ضوابط موجود از تسهیلات مالی این شبکه در جهت انجام خدمات تخصصی خود در این مرکز بهره مند شوند.

اکنون مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه