بلندگوهای هوشمند، همه فن حریف

بلندگوهای هوشمند جایگزین رادیو، تلویزیون و گوشی‌های هوشمند می‌شوند.

بلندگوهای هوشمند، همه فن حریف

بلندگوهای هوشمند مانند اکوی آمازون روز به روز محبوب‌تر می‌شوند و جای خود را در بسیاری از منازل باز کرده‌اند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، بررسی‌ها حاکیست که 16 درصد از مردم آمریکا از این بلندگوها در منازل خود استفاده می کنند و این رقم پیوسته در حال افزایش است.

بررسی‌های موسسه استاتیستا حاکی است استفاده از این فناوری مدرن در آینده افزایش می یابد و بسیاری از مردم به تدریج بلندگوهای هوشمند را جایگزین دیگر ابزار ارتباطی می کنند.

به عنوان مثال 39 درصد از مالکان بلندگوهای هوشمند در این کشور می گویند مدتی است به جای رادیو از بلندگوهای هوشمند استفاده می کنند. این رقم در مورد گوشی‌های هوشمند 34 درصد و در مورد تلویزیون 30 درصد است.

همچنین 27 درصد از مالکان بلندگوهای یادشده می گویند زمانی را که صرف استفاده از تبلت می کردند به استفاده از این بلندگوها می پردازند. این رقم در مورد رایانه، کتاب‌های چاپی و دیگر سیستم‌های صوتی به ترتیب به 26، 23 و 17 درصد می رسد.

نقد و بررسی بازی