اخراج کارمند گوگل در راستای حمایت از جامعه‌ی زنان!

هفته‌های گذشته خبر اخراج یکی از کارمندان گوگل و نامه اعتراض‌آمیز وی جنجال‌های به پا کرد، حال جالب است که واکنش خونسردانه مدیرعامل گوگل را بخوانید.

اخراج کارمند گوگل در راستای حمایت از جامعه‌ی زنان!

ساندار پيچای مديرعامل گوگل تصريح کرده که از اخراج جيمز دامور متاسف نيست و اين اقدام را کاري مناسب می‌داند.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از فارس، وی تصمیم یادشده را یک تصمیم درست توصیف کرده است. جیمز دامور از جمله مهندسان گوگل بود که با ارسال نامه ای سرگشاده در این شرکت جنجال گسترده ای به راه انداخت.

در نامه ارسالی وی که در ده صفحه تهیه شده بود، تصریح شده بود که زنان و مردان با هم تفاوت‌هایی دارند و این تفاوت‌ها مورد تایید دنیای علم است. بنابراین اصرار به استفاده برابر از هر دو جنس زن و مرد در مشاغل مختلف طرز فکری اشتباه است و گوگل نباید بر اجرای ابتکارعمل موسوم به برابری جنسیتی در این موتور جستجو اصرار کند.

انتشار نامه یادشده در گوگل جنجال گسترده ای به راه انداخت و در حالی که برخی آن را تحسین کردند، عده دیگری نیز به محکومیت محتوای نامه یادشده پرداخته و آن را در راستای ضدیت با زنان دانستند.

در نهایت گوگل این فرد را به علت دیدگاه‌هایش اخراج کرد و وی نیز با شکایت از گوگل در دادگاه این شرکت را به اعمال تبعیض بر علیه خود از طریق مخالفت با نشر دیدگاه‌های محافظه کارانه متهم کرده است.

پیچای مدیر عامل گوگل هرگونه سیاسی بودن این اخراج را رد کرده و افزوده علت این مساله کمک به ایجاد فرهنگی در شرکت گوگل است که بیشتر حامی زنان باشد و آنها را بیشتر در بربگیرد. وی افزود: اگر کسی اصول رفتاری ما را نقض کند، ما باید کاری بکنیم و اظهارات این فرد هم از بسیاری از جهات یک عقب گرد محسوب می شود.