تصویر آسمان شب با دوربین 3.2 گیگاپیکسلی!

به تازگی از فرایند ساخت تلسکوپ بزرگی در شیلی عکسبرداری شده است. این تلسکوپ مجهز به دوربینی ۳.۲ گیگاپیکسلی است و می تواند هر شب بیش از ۸۰۰ تصویر از آسمان ثبت کند.

تصویر آسمان شب با دوربین 3.2 گیگاپیکسلی!

به تازگی یک پهپاد تصاویری از فرآیند ساخت «تلسکوپ تحقیقاتی بزرگSynoptic»LSST ثبت کرده است. هدف از ساخت این تلسکوپ ثبت عریض ترین تصویر از جهان است.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر،  فرآیند ساخت این ابزار ستاره شناسی سال ۲۰۱۵ در شیلی آغاز شد. قرار است تلسکوپ مذکور فعالیت خود را از ۲۰۲۲ نیز آغاز کند.

 اکنون تصاویر نشان می دهند سه سال پس از آغاز فرآیند ساخت، تلسکوپ در حال شکل گیری است.

قرار است تلسکوپ LSST هر شب بیش از ۸۰۰ تصویر ثبت کند و طی یک هفته بتواند از کل بخش قابل مشاهده آسمان دو بار عکس بگیرد.

 این ابزار مجهز به یک دوربین ۳.۲ گیگاپیکسلی است.  درمرحله بعد این دوربین که قلب تلسکوپ است، به فضا فرستاده می شود.

تصویر آسمان شب با دوربین 3.2 گیگاپیکسلی!

برای نمایش یکی از عکس‌های چنین دوربین قدرتمندی نیازمند ۱۵۰۰ نمایشگر با کیفیت است. به گفته محققان سازنده LSST هر تصویر این دوربین طی فرآیند تحقیق هزار بار بازدید می شود.

قدرت تجمیع نور این تلسکوپ  معادل آیینه ای با قطر ۶.۷ متر است. بنابراین LSST در هر ۳۰ ثانیه از فرآیند رصد می تواند اشیای آسمانی را ردیابی کند که ۱۰ میلیون بار ریزتر از آن هستند که چشم آنها را ببیند.

همچنین از یک سیستم قدرتمند اطلاعات برای مقایسه تصاویر جدید با قدیمی استفاده می شود تا تغییرات در درخشندگی و موقعیت اشیایی مانند کهکشان‌های خوشه ای دوردست و سیارک‌های نزدیک رصد شود.